Udstykning af parcelhusgrunde i Korning kdm.dk

        

Billeder fra arbejdet med byggemodning af nye parcelhus-grunde i Korning Midtby sommerhalvåret 2008

- samt oplysninger i tilknytning til byggemodningen.


Område i Korning der er påbegyndt byggemodent.
Billedet viser en kornmark og juletræer beliggende ved Korning Skole - to minutters kørsel til Vestvejen - fem minutters kørsel til motorvejen A 45 og ti minutters kørsel til Horsens Vest.
Området vil af Hedensted Kommune i løbet af sommeren 2008 blive byggemodent og er planlagt færdig til boligopførelse medio oktober 2008.
Første etape af byggemodningen omfatter syv parceller - samt en storparcel. Fra Midtvej der ses på billedet etableres en vej til byggegrundene der er navngivet Fredsbovænget. Vejen er navngivet efter navnet på den ejendom - Fredsbo - som byggegrundene er udstykket fra.


Her har Hedensted Kommune planlagt opførelse af 10 rækkehuse.


Horsens Musæum foretager prøvegravning i Korning.
Før byggemodningen påbegyndes undersøges det om det findes arkæologisk interessante fortids minder i udstyknings området ved Korning Skole.
Her ses Arkæolog Janne Damgaard Kosior, Horsens Museum, foretage undersøgelser om tidligere beboelser og andre levn fra Kornings fortid - samtidig med at en gravemaskine afdækker muldlaget.


Horsens Musæum foretager prøvegravning i Korning.
Udgravning viser, at det her i en fjern fortid her har været mennesker der har opgravet jorden og benyttet stedet til ildsted. Det er registreres og indtegnes på kort findestedet af to steder som er blevet benyttet til ildsteder.
Janne Damsgaard Kosior konkluderer i hendes rapport, at der ikke findes arkæologisk interessante anlæg i området.


Horsens Musæum foretager prøvegravning i Korning.
Ild sværtede sten fra fjern fortid.


Satelit opmåling før byggemodning.


Opmåling udføres til vejføring.


Opgravning af Midtvej til brug for el. kabelføring.


Elektrikerne monterer midlertidig el. forsyning til brug ved byggemodning af grundene på Fredsbovænget.


Gravemaskine har påbegyndt fjernelse af jord før etablering af Fredsbovænget.


Muldlaget er fjernet som første etape af etablering af Fredsbovænget.


Rør der skal benyttes til kloakering af Fredsbovænget.


Det første rør til kloakering af Fredsbovænget er nedgravet i vejsiden i en dybde af tre meter.


Entreprenør Thorkild Jensen A/S, Ølsted.
Lager- og redskabsplads - samt mandskabsvogn ved byggemodningen af første etape af byggegrundene i Korning.


Prøveopgravning af jord.
Før bortgravning af rabatjord ved udvidelse af Midtvej, foretages der prøveopgravning af jord der skal undersøges på laberatorie for forurening.


Nedsætning af brønd til overfladevand.


Afløbsrør for spildevand nedgravet i ca. tre meters dybde i Fredsbovænget.


Der arbejdes med rørnedlægning til kloak og overfladevand.


Granitsten, der siden afslutningen af istiden har ligget dækket af jord, er kommet op i lyset.


Det kan være lidt vanskeligt i dag at forestille sig at der om nogle få år her på byggearealet vil ligge parcelhuse med velplejede haver.


Rørlægning i Midtvej.


Udgravning til regnvandsopsamlingsbassin.


Rørlægning på Midtvej.


Rørlægning på Midtvej.


Fundamentbehandling og rørlægning til kloak på Midtvej.


Vand, kloak og EL-føring udføres på vejen Korning Gammelby ved boligudstykningen.


Fredsbovænget er nu belagt med asfalt.


Midtvej er genbelagt med anfaldt og fortovskant etableret.


Regnvandsbassin etableret ved Fredsbovænget.


Jorddyngerne er fjernet og planering påbegyndt.


Kabelføring til El, telefon og fibernet.


Etablering af fortov ved Midtvej.


Cæsar ved nyopsat kabelkasse på Fredsbovænget.

 

Påbegyndelse af opførelse af det første parcelhus på Fredsbovænget marts 2009

- Fredsbovænget er en kommunal udstykning.


I baggrunden ses den tidligere landbrugsejendom Fredsbo, der har afgivet jord til udstykningen.

Korning er beliggende 10 km vest for Horsens
Afstand til Vestvejen 2 km
Afstand til motorvej E 45 - 4 km

Fredsbovænget er beliggende i Korning Midtby ved Korning Skole.        

Tilbage
http://www.kdm.dk/
© 2008, Knud Madsen.