Om landsbyernes fremtid kdm.dk

        


Landsby


Landsbyerne vil blive taberne
i de nye storkommuner

For halvtreds år siden lå der med kort afstand over det ganske land, velfungerende landsbyer med egen skole, købmand, slagter, bager osv. I mange landsbyer er købmandsforretningen og andre forretninger for længst lukket, på grund af at de ikke kunne overleve i konkurrencen med byernes lavprisforretninger.
Kommunalreformen i 1970 medførte at landsbyerne mistede deres sogneråd og dermed selvstyre, med den følgevirkning at landsbyskole efter landsbyskole blev sparet væk til fordel for prestige og luksus byggerier i de nye storkommuners større bysamfund.
Følgen af kommunalreformen i 1970 blev for skatteborgerne i de berørte kommuner, som helhed en klækkelig skatteforhøjelse, der stærk medvirkede til at vælgerne straffede de gamle politiske partier der stod bag kommunalreformen ved det såkaldte jordskredsvalg i 1973.

Venstre har glemt sine rødder

Venstre har igen og igen, forud for kommune- og folketingsvalg, talt varmt om nærdemokrati og lovprist de mindre enheder og lokalsamfund.
Venstre ved man aldrig hvor man har. Nu er det Venstre der som regeringsparti er lokomotiv for en kommunalreform der ikke blot vil blive dyr for skatteborgerne i de berørte kommuner, men også vil medføre at det bliver meget vanskeligt for de mindre landsbysamfund at få indvalgt repræsentanter i byrådene i de nye storkommuner.
Følgen af kommunefusionerne vil ikke blot blive en skattestigning for det store flertal af skatteborgere, i de kommuner der bliver berørt af kommunefusionerne, men vil også medføre lukning af skoler, plejehjem, idrætsanlæg osv. i landsbyerne.

Ældre danskere forlader landsbyerne

Ældre mennesker, der måske har boet hele deres liv i en landsby, ser sig ofte nødsaget til at sælge deres hus og flytte til en større by, når kørekortet ikke længere kan fornyes.
Landsbyens købmand har forlængst lukket, og kollektive busforbindelser er vanskeligt at benytte med indkøbsvarer, og i mange landsbysamfund, har byrådspolitikerne i de større bysamfund, sparet busforbindelserne væk.

Unge børnefamilier søger til landsbyerne

Husene i landsbyerne kommer ikke til at stå tomme, for mange unge forældre med børn vil gerne bo i landsbyerne, langt fra byernes narkotika, kriminalitet og alkoholproblemer.
Udsigten til skove, enge og marker, frem for byernes etagebyggeri og beton, betyder også meget for mange af landsbyernes nye beboere.
For mange af landsbyernes nye beboere, betyder også landsbyfællesskabet meget, og nogle nye landsbybeboere viser også interesse for landsbyens historie.

Der er langt fra Christiansborg til den nærmeste landsby

Det er ikke landsbyerne der har landspolitikernes bevågenhed, og det samme er tilfældet i så godt som alle landets kommunalbestyrelser. Den nye kommunalreform, som ikke mindst Venstre vil blive husket for, vil uundgåeligt få den følgevirkning at mange landsbyer igen vil få sparekniven at føle.
Godt en million danske vælgere bor i dag i landsbyer, og mange af dem er modstandere af den nye kommunalreform, noget som uundgåeligt vil få betydning ved næste folketingsvalg.        
Link:     KORNING - en landsby i Østjylland (pdf)


Tilbage
http://www.kdm.dk/
© 2007, Knud Madsen.