Knud Madsens hjemmeside

Knud MadsenFra Liberal Centrum til Dansk Folkeparti

En politisk aktiv lokal medlem hos Kristendemokraterne i Hedensted Kommune, har i et læserbrev opfordret mig til at skrive et indlæg, om mine tidligere politiske tilhørsforhold. Det vil jeg naturligvis gerne imødekomme.

I 1965 blev jeg medlem af Liberal Centrum og var medlem til 1968, hvor partiet ikke opnåede valg til Folketinget. Efterfølgende besluttede et medlemsflertal i Liberal Centrum at nedlægge partiet. Som medlem af Liberal Centrum, lærte jeg Overlæge Jacob Christensen og andre medlemmer at kende, der var politisk aktive i Liberal Centrum, og som var meget aktive deltagere, ved stiftelsen af Kristeligt Folkeparti i 1970.

På Kristendemokraternes hjemmeside oplyses det, at Kristeligt Folkeparti blev stiftet af tidligere medlemmer af Liberal Centrum, Dansk Samling og ikke tidligere politiske aktive.

På opfordring fra tidligere medlemmer af Liberal Centrum, blev jeg medlem af Kristeligt Folkeparti, kort tid efter at partiet var blevet stiftet på et møde i Aarhus i 1970. Jeg blev opfordret til at blive folketingskandidat for Kristeligt Folkeparti og blev opstillet i Vejle - kredsen. I 1973 deltog jeg aktiv som folketingskandidat for Kristeligt Folkeparti, ved det såkaldte jordskredsvalg, hvor Kristeligt Folkeparti første gang kom i Folketinget og fik valgt syv folketingsmedlemmer. Personlige intriger i Kristeligt Folkepart, sammenholdt med stor forskel i religiøs og politisk opfattelse, samt ikke mindst beskyldninger og anklager om at det var medlemmer der ikke var kristelige nok, fik Jakob Christensen og mange af os tidligere medlemmer af Liberal Centrum, til at forlade partiet. Nogle smækkende med døren. Andre i lighed med mig forlod partiet skuffede, men i stilhed.

Kort efter, at jeg havde udmeldt mig af Kristeligt Folkeparti, blev jeg opfordret til at melde mig ind i CD, af partimedlemmer som jeg kendte fra hjemmeværnet.

Efter en tids overvejelse besluttede jeg at melde mig ind i CD i foråret 1976. Jeg blev kort efter min indmeldelse i partiet formand for Juelsminde - kredsen. Næsten samtidig blev jeg informationssekretær for Hjemmeværnsdistrikt Horsens og Vejle og havde på den baggrund ingen ønske om at blive folketingskandidat for CD. Jeg opstillede i 1989 sammen med to andre kandidater til byrådsvalg for CD i Hedensted Kommune. Vi indgik i et valgforbund med Kristeligt Folkeparti og på den baggrund fik Kristeligt Folkeparti indvalgt to byrådsmedlemmer i Hedensted byråd.

Langsom skete det en holdningsændring i CD. Måske fordi Arne Melcher og hans ligesindede, sammen med Mimi Jakobsen var begyndt at sætte partiets dagsorden. På CDs landsmøde i Herning i 1992 udtalte Mimi Jakobsen for åben tv. Vi har mistet over hundrede medlemmer på grund af CDs flygtninge politik, men det gør ikke noget om vi skal miste hundrede til.

Vi var ca. 400 medlemmer der i protest udmeldte os af CD. Efterfølgende stiftede vi i København, et nyt parti, Dansk Center Parti, hvis vigtigste opgave var, at bekæmpe CD politik i skrift og tale og gøre den danske befolkning bevist om følgerne af den førte asyl og indvandre politik for kommende generationer af danskere og for bevarelse af vores kristne kulturarv.

I 1996 blev Dansk Folkeparti stiftet, med et program, der var næsten sammenfaldende med Dansk Center Partis politik. I lighed med flertallet af Dansk Center Partis medlemmer besluttede jeg at indmelde mig i Dansk Folkeparti, for at være med til at præge det nye partis politik. I 1997 opstillede jeg for Dansk Folkeparti til byrådsvalget i Hedensted og blev valgt og jeg blev genvalgt ved byrådsvalget i 2001.
Tilbage
http://www.kdm.dk/
© 2004, Knud Madsen.