kdm.dk

        

Hedensted Avis
den 20. juni 2007
Af Tage Uhrskou

Mindestuen


Luk ikke Mindestuen i Gl. Sole

Knud Madsen DF mener, at kommunen bør gribe ind, så et stykke lokalhistorie omkring De stærke Jyder ikke går tabt for eftertiden.

Den ligger på en stille vej i Gl. Sole - med sine utallige minder fra en tid, hvor en folkelig, kirkelig bevægelse havde sat sit præg på egnen - udsprunget stort set samtidigt i landsbyerne Ølholm, Korning og Rårup for senere at skulle sætte sit præg på mange andre landsbyer i den nuværende Hedensted Kommune - og her især i Øster Snede Sogn.

Bevægelsen opstod i forbindelse med flere lokale bondeoprør med strejker og arbejd langsom-sanktioner, der f.eks. på Merringgård ved Korning var vendt imod hoveriarbejde og godsejernes magtbeføjelser efter stavnsbåndets ophævelse i 1788.

Lokale tog initiativ

Mindestuen De stærke Jyder opførte i året 1907 en forskole på Kærvej 11 i Gl. Sole for de yngste skolebørn, der i forvejen havde fået kristendomsundervisning i De stærke Jyders skole i Gl. Sole.

Skolen måtte lukke i 1965 på grund af en for lille antal elever, for senere i 1982 at genopstå som mindestue på initiativ af Mads Hansen (Mads i æ Lind), Båstrup, og Therkel Hansen, Øster Snede. Der blev stiftet en fond "Mindestuen for De stærke Jyder", og bestyrelsen har i de senere år måttet nikke ja til en underskud på ca. 10.000 kr. for at få de gamle arkiver bevaret for eftertiden. Fonden har hidtil haft en lejeindtægt fra den ene halvdel af huset, men den er faldet væk nu, og samtidig stiger udgifterne til bl.a. varme og lys, så man har måttet realisere nogle obligationer for at få balance i regnskabet.

De røde tal i regnskabsbøgerne har gjort, at fonden fornylig ansøgte Hedensted Kommune om et årligt driftstilskud - eller alternativt blev fritaget for at betale ejendomsskat.

Men kommunen vendte tommelfingeren nedad, så nu trues mindestuen af lukning.

Stærke rødder på egnen

Det er faldet tidligere medlem af byrådet, Knud Madsen (DF) fra Korning for brystet. Hans mor gik i den lille landsbyskole på Kærvej i årene fra 1914 til 1921. Knud Madsen mener at mindestuen bør bevares og ikke blot støttes af kommunen.
- Mindestuen bør indgå som noget særlig bevaringsværdigt og optages i kommunens turistvejledninger for Hedensted Kommune. De stærke Jyder har jo været en bevægelse, som har haft sine kraftige rødder her på egnen, og skolen bærer på så mange minder, at det ville være helt hen i vejret, hvis konsekvensen nu bliver, at Mindestuen må lukke, understreger Knud Madsen og tilføjer:
- I forvejen støtter kommunen jo både Hjortsvang Museum, Uldum Mølle og Glud Museum, samt lokalarkiver i Hedensted Kommune, og sådan bør det også være. De bidrager hver især til at bevare vores lokalhistorie for såvel nutiden som kommende generationer.

Næppe opbakning

Knud Madsen kan dog næppe vente sig stor støtte fra Kirsten Terkilsen (V) fra Hedensted Kommunes kultur- og erhvervsudvalg, der til Vejle Amts Folkeblad siger, at man har haft ansøgningen på dagsordenen.
- Det er en interessant samling, og vi har meget respekt og sympati for det flotte stykke arbejde de laver, men vi må desvære sige, at vi ikke har mulighed for at tilgodese dem, siger udvalgsformanden til avisen.


Mindestuen


De stærke Jyders ældste historie

Godsejerne var også kirkepatroner og have et stort ord at skulle have sagt ved ansættelse af præster, på den baggrund var det naturligt at præstene tog parti for godsejerne i striden med fæstebønderne.

Præstene blev pålagt at tale bønderne til rette og indberette om bønderne holdt hemmelige møder. Det medførte at fæstebønderne også rettede deres vrede imod de lokale præster, der stort set alle var rationalister. Striden mellem godsejerne og bønderne blev afsluttet i løbet af godt 10 år ved at bønderne fik tilbud om at købe deres fæstegårde, eller betale sig fri for hoveriarbejde.

Striden mellem de pietistiske prægede bønder og rationalistiske prægede præster, der havde taget godsejerne parti i kampen med bønderne, vedvarede og blev skærpet i de efterfølgende år og blev til en strid om brug af salmebøger i kirker og skoler. Bønderne blev idømt bøder og nogle blev idømt flere dages arrest på vand og brød. Hans Nielsen Smed i Korning blev idømt et års fængsel i Viborg Tugthus for overfald på sognepræsten i Løsning og Korning, Jakob Kjær.

I 1839 fik De stærke Jyder tilladelse til at oprette privatskoler til deres børn og benytte de lærebøger som de ønskede deres børn skulle benytte til skolebrug og konfirmations forberedelse.
Se også:
Kornings historie Min barndoms skole Korning Kirke Luftfotografier optaget af Johs. Bach
 


Link:
De stærke Jyder
        


Pil op

Tilbage
http://www.kdm.dk/
© 2006, Knud Madsen.