Byrådsmedlem for Dansk Folkeparti i Hedensted kommune. kdm.dk

        
Debatindlæg:

Borgmestervalget 1997

Venstre i Hedensted kommune gik efteråret 1997 til valg på: Venstre ved man hvor man har, og at Venstres borgmesterkandidat Niels Jørgen Søndergård skulle være borgmester. Venstre og Dansk Folkeparti var i valgforbund og Venstre fik indvalgt 7 byrådsmedlemmer og Dansk Folkeparti fik indvalgt 1 byrådrmedlem.

I 1993 lykkedes det for Kaj Larsen (C) at samle et flertal i byrådet bag sig for at blive borgmester, og dermed mistede Venstres mangeårige borgmester Helge Nielsen den gyldne borgmesterkæde. Derfor var det næppe af politiske grunde, men af personlige grunde at Venstre efter kommunevalget i 1997 ønskede at få fjernet Kaj Larsen (C) fra borgmesterstolen, eller sagt på en anden måde - Venstre ville sige: "Tak for sidst".

For at få et flertal for Venstres borgmesterkandidat Niels Jørgen Søndergård, var det nødvendigt for Venstre at finde to byrådsmedlemmer der sammen med DF byrådsmedlem ville støtte Venstres borgmesterkandidat. Venstre, der var gået til valg på at Venstre ved man hvor man har, gik nu overraskende - også for mange venstrevælgere - til Det radikale Venstres byrådsmedlem Verner Pedersen og Løsning listens såkaldte upolitiske byrådsmedlem Anders Møller for at få et flertal for Venstres borgmesterkandidat Niels Jørgen Søndergaard.

Efter at Venstre havde haft møde med Verner Pedersen (B) og Anders Møller (L), fik jeg at vide at Venstre var gået med til at Verner Pedersen skulle være borgmester.

Jeg gjorde klart for Venstre at DF havde lovet Venstre, ved indgåelsen af valgforbundet, at støtte Venstres borgmesterkandidat Niels Jørgen Søndergård, og kunne Venstre ikke samle et flertal bag Niels Jørgen Søndergård ville jeg støtte den siddende borgmester Kaj Larsen (C).

Samtidig sagde jeg til Venstre at Dansk Folkeparti betragtede Det radikale Venstre som partiets politiske modpol, og på samme måde opfattede Verner Pedersen (B) også Dansk Folkeparti ved at byde mig velkommen i byrådet med en udtalelse allerede på valgaftenen til den lokale presse at han var meget ked af at DF var kommet i byrådet, og han ikke kunne samarbejde med DF.

Efter lange seje forhandlinger, lykkedes det for Socialdemokratiets borgmesterkandidat, Jørn Juhl Nielsen, at samle et flertal bag sig som borgmester, med Dansk Folkepartis stemme som afgørende faktor.

Ved det kommende byrådsvalg i efteråret 2001, vil Dansk Folkeparti arbejde for at få to byrådsmedlemmer indvalgt i Hedensted byråd, og Dansk Folkeparti vil love at gøre alt for at undgå at Hedensted kommune får en radikal borgmester.

DF vil først under konstitueringsforhandlingen beslutte om DF vil stemme på den siddende socialdemokratiske borgmester, eller DF vil stemme på Venstres borgmesterkandidat Margit Sørensen. Dansk Folkeparti vil gå efter mest mulig indflydelse i det kommende byråd, og på den bagrund vil DF føre seriøse forhandlinger til begge sider i byrådssalen.        

Tilbage
http://www.kdm.dk/
© 2000, Knud Madsen.